Home  /   Wholesale

Wholesale

shoplogo.jpg

We supply yunnan baiyao at high-quality products and competitive price,And we supply a wide range of TCM products worldwide,such as

 

1.Yunnan Baiyao

Yunnan Baiyao Powder,

Yunnan Baiyao Capsules,

Yunnan Baiyao Tincture,

Yunnan Baiyao plaster,

Yunnan Baiyao Aerosol,

Yunnan Baiyao Band-Aid,

Yunnan baiyao Toothpaste

 

2.Yunnan Baiyao Group Herbals 

(Fufang danshen pian,Banlangen keli,Chenxiang lubailu,Danxi yupingfen,Fenghan ganmao keli,Fushu wan,Fuyankang pian,Ganmao zhike keli,Gongxuening capsules,Huanlian shanqing pian,Huoxiang zhengqishui, Kaixiong xiaoshi pian,Kunming shanhaitang pian,Liuwei dihuang capsules,Pudilan xiaoyan pian,Qifei yihuo pian,Qixuekang koufuye,Shengmaiyin,Tianqi huaye keli,Tianqi tongjing capsulse,Yunan baiyao zhichuanggao,Shangfengting jiaonang,Shexiang dieda fengshigao,Xiaoer ganmao keli,Yankening jiaonang)

 

3.Chinese Herbs  

 (Gouji-Wolfberry,Dongchongcao-Cordyceps,Lingzhi-Ganoderma,Huangqi-Astragalus,Tianqi-Sanqi,Dangshen,Shihu-Dendrobium,Chaihu-Bupleurum,Tianma,Niubangzi-Arctium,Danggui-Angelica, Heshouwu-Polygonum and so on)

 

4.Famous Brand

BeijingTongrentang,Minshan(Lanzhou Foci),Guangzhou Zhongyi,Beijing Baoshutang,Guangzhou Qixing,Guangzhou Chenlizhi,Guangzhou wanglaoji,Guangzhou Baiyunshan,Foshan Fengliaoxing,Zhanzhou Pientzehuang,Jiuzhitang,999,and others.

 

 

  • If  you are an Wholesale persons,  Please leave a  Message, 

  • Or email: baiyaostore@gmail.com (Reply 8:00-24:00 GM+8:00 Usually)